PROJEKČNÍ PŘÍPRAVA

PROJEKČNÍ PŘÍPRAVA

Ve spolupráci s našimi partnery zajišťujeme projekční přípravu investičních akcí na provozních objektech či v rámci instalace FVE, a to od návrhu vhodného řešení až po zpracování projektové dokumentace včetně zajištění inženýringu celé akce a vydání stavebního povolení.

Poskytované služby

– Předprojektová příprava
– Návrh konkrérního řešení pro rekonstrukci provozních objektů
– Návrh rozmístění FV panelů
– Vyřízení smlouvy o připojení do distribuční soustavy
– Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení)
– Inženýrská činnost ve výstavbě
– Vyřízení stavebního povolení
– A další ...