Váš průvodce ve světě
financí a grantů ...
Zajišťujeme pro Vás komplexní dotační poradenství na špičkové úrovni Kontakt
Váš průvodce ve světě
financí a grantů ...
Zajišťujeme pro Vás komplexní dotační poradenství na špičkové úrovni Kontakt
Váš průvodce ve světě
financí a grantů ...
Zajišťujeme pro Vás komplexní dotační poradenství na špičkové úrovni Kontakt
Váš průvodce ve světě
financí a grantů ...
Zajišťujeme pro Vás komplexní dotační poradenství na špičkové úrovni Kontakt
Váš průvodce ve světě
financí a grantů ...
Zajišťujeme pro Vás komplexní dotační poradenství na špičkové úrovni Kontakt
Základní informace

Představení firmy

Společnost Grant Corporation s.r.o. se dlouhodobě zabývá poskytováním poradenských služeb na nejvyšší možné úrovni, kdy hlavním cílem je maximální spokojenost našich zákazníků a vzájemná dlouhodobá korektní spolupráce. Naší specializací je komplexní dotační management. Naší vizí je poskytování špičkových poradenských služeb, které umožní realizaci veškerých podnikatelských myšlenek a přispějí tím k dalšímu rozvoji Vaší společnosti v jakékoliv oblasti Vašeho obchodního plánu.

Naše společnost vznikla v roce 2017, kdy se za velice krátkou dobu stala významným leaderem na trhu v oblasti poskytování dotačních služeb. Přispěly k tomu mimo jiné i více než 15 leté předchozí zkušenosti vedoucích pracovníků v relevantních oblastech poskytovaných poradenských služeb, ekonomického a energetického poradenství či projekčních příprav v rámci výstavby FVE či komplexních rekonstrukcí podnikatelských areálů a široké portfolio zákazníků z různých podnikatelských segmentů, převážně pak z oblasti plastikářského průmyslu, strojírenství, potravinářství a dalších segmentů zpracovatelského průmyslu. Zákazníky společnosti pak tvoří různorodé podnikatelské subjekty, a to od malých či začínajících firem až po nadnárodní korporace působící v České republice.

Společnost Grant Corporation s.r.o. je moderní dynamická firma, která se kontinuálně rozvíjí spolu s potřebami svých zákazníků a tvoří spolehlivého partnera v oblasti poskytování komplexních poradenských služeb.

Naše přednosti

Proč s námi spolupracovat

ZKUŠENOSTI V OBORU

Více než 15 leté zkušenosti vedoucích pracovníků v oblasti dotačního a krizového managementu.

PROFESIONALITA

Ucelené znalosti problematiky dotací a špičkové dovednosti při přípravě dotačních žádostí a při poradenství.

RYCHLOST

Poskytované vysoké nasazení při přípravě dotačních žádostí významně zvyšuje šance na úspěch.

VYSOKÁ ÚSPĚŠNOST

Dlouhodobě vysoká úspěšnost schvalování dotačních žádostí a následného získání finanční podpory.

OSOBNÍ PŘÍSTUP

Každý zákazník, stejně tak jako dotační projekt je unikátní, proto dostává jedinečný přístup.

FLEXIBILITA

V rámci dotačního managementu vždy pružně řešíme danou problematiku.

SPOLEHLIVÍ PARTNEŘI

Naše spolupracující subjekty tvoří erudovaní a špičkoví odborníci ve svém oboru.

ŠIROKÁ PŮSOBNOST

Řešení projektů napříč širokým spektrem podnikatelských oborů a dotačních titulů.
Hlavní zaměření

Klíčové oblasti

Společnost Grant Corporation s.r.o. spolupracuje se širokým spektrem podnikatelských subjektů, převážně pak se zákazníky ze zpracovatelského průmyslu (plastikářský průmysl, strojírenství, potravinářský průmysl a další). Mezi hlavní předmět našeho dotačního managmentu patří především projekty související se snižováním energetické náročnosti komplexních výrobních procesů a komplexních výrobních a provozních objektů, tak rovněž projekty související s výstavbou a instalací FVE. Mezi další oblasti lze rovněž zahrnout projekty týkající se automatizace a digitalizace výroby, projekty oběhového hospodářství a znovu využitelného zpracování druhotných odpadů, projekty na úsporu vody, projekty malých vodních elektráren, projekty výzkumu a vývoje či projekty regenerace podnikatelských nemovitostí.

Oblast podnikání

Předmět činnosti

Naší primární specializací je dotační management na nejvyšší možné úrovni, kde zajišťujeme komplexní řešení dotačních projektů, a to převážně v oblasti snižování energetické náročnosti výrobních procesů a výrobních a provozních objektů či v oblasti výstavby a instalace FVE. Dále se zaměřujeme na poradenství v oblasti řízení a chodu společnosti, v oblasti ekonomického a energetického poradenství, a to v podobě služeb týkajících se finančního řízení a plánování investic či zpracování analýz úspor a návrh jednotlivých úsporných opatření s ohledem na optimalizaci energetického hospodaření podniků. Naše společnost se také zaměřuje na činnosti související s projekční přípravou investičních akcí, a to od návrhu řešení až po vydání stavebního povolení.

DOTAČNÍ MANAGEMENT

Poskytujeme komplexní řešení dotačních projektů převážně v oblasti snižování energetické náročnosti výrobních procesů a provozů či v oblasti výstavby a instalace FVE, a to ve smyslu rozvinutí základní myšlenky plánované investiční akce, až do jejího úspěšného zrealizování.

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

Poskytujeme specializované služby týkající se finančního řízení, plánování investic s ohledem na možné získání dotačních prostředků či zpracování komplexních finančních analýz hospodaření firmy, nebo optimalizace daňového zatížení.

ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ

Ve spolupráci s našimi partnery zajišťujeme zpracování analýzy potenciálu úspor a návrhu konkrétních úsporných opatření. Zajišťujeme rovněž zpracování komplexních energetických auditů či zpracování výpočtů produkce FVE a analýzu jejich přínosů.

PROJEKČNÍ PŘÍPRAVA

Ve spolupráci s našimi partnery zajišťujeme projekční přípravu investičních akcí na provozních objektech či v rámci instalace FVE, a to od návrhu vhodného řešení až po zpracování projektové dokumentace včetně zajištění inženýringu celé akce a vydání stavebního povolení.
Statistické údaje

Klasifikace aktivit

Společnost Grant Corporation s.r.o. poskytuje poradenské služby již od roku 2017, kdy však navazuje na předchozí více než 15 leté předchozí zkušenosti vedoucích pracovníků v oboru. V oblasti řešení projektů energetických úspor zaujímá naše společnost dlouhodobě významný podíl na trhu.

1 +
Dlouhodobě
spokojených
zákazníků
0 +
Dotačních titulů
různých programů podpory
1 %
Úspěšnost
řešených
projektů
Náš tým

Vedení společnosti

Dárcovství

Sponzoring

Snažíme se angažovat rovněž i v oblasti volnočasových aktivit různých organizovaných i neorganizovaných zájmových spolků, a proto pravidelně přispíváme sponzorskými dary na jejich činnost.

Kontakt

Kontaktní formulář

V případě zájmu o naše služby můžete rovněž využít i našeho kontaktního formuláře. Ozveme se Vám zpět co nejdříve to půjde.

Sídlo firmy:

Fleischnerova 932/11, Brno - Bystrc, PSČ 635 00

Provozovny:

Brno, Kanice, Leskovec

Telefon:

+420 776 354 646
+420 608 884 534

Email:

info@g-c.cz