EKONOMICKÉ A ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

Poskytujeme ekonomické poradenství v oblasti řízení a chodu společnosti, a to v podobě služeb týkajících se finančního řízení a plánování investic s ohledem na možné získání dotačních prostředků či zpracování komplexních finančních analýz hospodaření firmy, nebo optimalizace daňového zatížení.

Poskytované služby

– Finanční řízení
– Plánování investic s ohledem na možné získání dotačních prostředků
– Zpracování komplexních finančních analýz hospodaření firmy
– Optimalizace daňového zatížení
– Zpracování cost-benefit analýz
– Posouzení ratingu firmy
– A další ...

ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ

Ve spolupráci s našimi partnery zajišťujeme komplexní energetické poradenství, a to v podobě zpracování analýz úspor a návrh jednotlivých úsporných opatření s ohledem na optimalizaci energetického hospodaření podniků, dále zpracování komplexních energetických auditů či zpracování výpočtů produkce FVE a analýzu jejich přínosů.

Poskytované služby

– Zpracování analýz úspor v rámci firmy
– Návrh komplexních úsporných optření s ohledem na optimalizaci energetického hospodářství
– Energetické posudky
– Energetické audity
– Výpočty produkce FVE
– Komplexní analýzy využitelnosti elektřiny z FVE
– A další ...